SCHENK
ŢEVI DIN MATERIAL TERMOREZISTENT
 
PAGINA PRINCIPALĂ
PRODUSE
Servicii
MATERIALE
UTILIZĂRI
DESCĂRCĂRI
ACTUALITĂŢI
DESPRE NOI
CONTACT
INFORMAŢII
Tel.: +49 2131 23037
Fax: +49 2131 23035
 
 
 
DOMENII DE UTILIZARE DATE ORIENTATIVE PRIVIND APLICATIILE
 
 

Materialele noastre pot fi utilizate în diverse sectoare industriale, în special:

 • în industria sârmei ca tuburi de calcinare,
 • ca tuburi de protecţie pentru pirometre,
 • în alimentaţia furnalelor ca ţevi de arzător sau de torţă,
 • în construcţia de cuptoare industriale, de exemplu ca tuburi de calcinare şi mufle de ardere,
 • la preîncălzitoarele de aer şi la recuperatoarele de căldură,
 • în oţelării, în furnale, topitorii şi în uzine de sinterizare
 • în petrochimie, ca tuburi de cracare şi pigtails,
 • în industria chimică pentru procedee cu temperatură înaltă,
 • în centrale electrice ca ţevi ale aparatelor pentru suflarea funinginii şi ţevi de radiaţie,
 • la laminoare ca burlane de cuptor şi glisiere de alimentare,
 • la construcţia de aparate ca ţevi pentru schimbătoarele de căldură cu temperaturi ridicate,
 • în tehnica de măsură şi reglaj, precum şi la conductele de încălzire, etc.